Skip to content

Ideepank muuseumidele

Kliki teemadel või sildipilve märksõnadel, et tutvuda ideedega sind huvitavas valdkonnas

Vana maamajaSee raamat on sündinud Eesti Vabaõhumuuseumi teadurite ja paarikümne spetsialisti koostöös ning on ainukordne Eestis, kuna varem pole nii põhjalikku maamaja taastamise ja ehitamise käsiraamatut Eestis ilmunud.

Raamat on jagatud kolme ossa, millest esimeses antakse põgus ülevaade Eesti taluhoonete arengust 19. sajandi keskpaigast kuni teise maailmasõjani. Oma koht on raamatus ka taluõuel ja -aial. Teises osas selgitatakse kõike seda, millega tuleks kindlasti arvestada, enne kui üldse tegelikuks ehituseks läheb: kontseptsioon, õigusruum (sh muinsuskaitse ja looduskaitse vastavasisulised nõuded) ja suuremate tööde puhul kindlasti ka ehitusprojekt. Raamatu kolmandas, kõige mahukamas osas pakutakse võimalikke lahendusi praktilisteks hooldus- ja ehitustöödeks. Meeles tuleb aga pidada, et taluehituses ei ole olemas tüüplahendusi. Iga hoone korrastamisel tuleb kindlasti lähtuda konkreetse hoone individuaalsetest väärtustest.

Raamatus on ligi 400 fotot ja joonist, mis aitavad ka algajal ehitajal saada põhjaliku ettevalmistuse maamaja taastamisest ja oma kodu loomisest.

Sellest käsiraamatust peaks abi saama nii need, kellel alles plaan vana maja soetamiseks, kui ka need, kes tunnevad, et nüüd on paras aeg maja remontida, renoveerida või ümber ehitada.

 

Raamatu koostaja ja põhiautor: Joosep Metslang

Toimetanud Heiki Pärdi, Elo Lutsepp

Kujundanud Andres Tali

Joonestanud Kaari Metslang

Toetajad: SA KreDex, Kultuurkapital, kirjastus „Tammerraamat“

 

Tags: , , , ,

2011. aasta kevadel Pärnumaalt suvilast leitud haruldase klaveri näol on tegemist kõige vanema Eestis valmistatud ja tänapäevani säilinud klaveriga.

Klaveri algseisund oli äärmiselt halb, alates veekahjustustest, lõpetades tolleaegsete klaverikonstruktsioonide mõjust puuraamiga instrumendile.

Klaver enne konserveerimist

Konserveerimiseks asutati ekspertgrupp, mida juhtis Risto Lehiste Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumist ning kuhu kaasati Eesti juhtivad eksperdid:

– Mati Raal (OÜ Tsunftijänes)

– Tiit Hindpere ja Helmut Välja (Ennistuskoda „Kanut“)

– Alo Põldmäe (Eesti Rahvuslik Klaverimuuseum)

– Heiki Parts (Eesti Rahvuslik Klaverimuuseum, OÜ Reval Piano)

Konserveerimisprotsess algas klaveri aeglase kuivatamise, algseisundi kaardistamise ning konserveerimisplaani koostamisega. Võeti vastu otsus klaveri konserveerimiseks, mitte restaureerimiseks või mängukorda seadmiseks. Järgnev protsess seisnes seetõttu puhastamises, edasiste kahjustuste vältimises ning tehtu dokumenteerimises. Täiesti uut materjali vajasid vaid mõned olulised sõlmkohad, ülejäänu osas säilitati nii palju originaalmaterjali kui vähegi võimalik. See annab tulevikus võimaluse klaveri väga detailseks uurimiseks. Järgiti kaasaegseid konserveerimistavasid, praktiliseks kasutamiseks on võimalik edaspidivalmistada selle instrumendi koopia, et teada saada pilli kõlaomaduste kohta.

Klaveri hallitusseente niidistik töödeldi isopropanoolpiiritusega  ja eemaldati mehhaaniliselt pintsli ja tolmuimeja abil. Protsessi teostati vastavalt vajadusele  2-3 korda. Nimetatud aine on pindaktiivne, ei sisalda vett ja selle kasutamine võimaldab seeneniidistiku elutegevuse peatamist samuti puidu pooridest. Klaveri lakitud pealispind puhastati olmemustusest vastava vahendiga, mis ei kahjusta algupärast laki pinda. Laki läbipaistvuse taastamiseks teostati pinnakatte regenereerimistööd vastava erivahendiga. Tugevate niiskuskahjustuste visuaalseks parandamiseks kasutati toonivaid piirituslakke.

Klaveri eemaldatavad metalldetailid puhastati elektrolüüsimeetodil ja kaeti kaitsevahaga. Klaveri korpuse küljes olevad metalldetailid puhastati lahtisest roostest mehaaniliselt  ja kaeti edasist korrodeerumist välistava konservandiga.

Klaveri kuivamisel eemaldus palju detaile ja füüsilisi kahjustusi saanud osi. Kunagi detailide liimimiseks kasutatud kondiliim oli aja jooksul erinevate mikroorganismide poolt nõrgestatud ja lahtised osad liimiti uuesti tagasi. Samuti liimiti uuesti kokku haamrimehhanism.

Konserveerimisprotsessi käigus leiti kõlalaua alt klaveri valmistamisaega ning meistri kelmikaid “töövõtteid” iseloomustav kiri. Teksti taustauuringuga sai muuseum ka ülevaate tolleaegses Tallinnas tegutsenud klaverimeistritest. Klaverimeister Ludwig Ehrig tegutses 1815-1824 Tallinnas, seega on kõnealuse klaveri puhul tegemist vabriku alguseperioodi tootega. Ehrigi juures õppis hilisem Eesti soost klaverimeister ja Revali Toomgildi oldermann Hans Heinrich Falck.

Klaver pärast konserveerimist

Praegu on klaver eksponeeritud Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis.

Tags: , , ,

Euroopa Muuseumi Foorum tegeleb Euroopa Komisjoni toel juba 35 aastat muuseumide rolliga ühiskonnas, nende arengu ja maine edendamisega ning annab välja Euroopa Aasta Muuseumi auhinda.

Euroopa Aasta Muuseum on kõige prestiižikam muuseumide auhind Euroopas, mis väärtustab innovatsiooni, publikukesksust ja professionaalsust. Auhind antakse unikaalse atmosfääriga muuseumile, kes panustab publikus huvi äratamisse, kes oskab teemasid loominguliselt esitleda ja tõlgendada, kes on loov ja innovaatiline oma haridustegevuses ja sotsiaalselt vastutustundlik.

Euroopa Aasta Muuseum 2012 on Madinat al-Zahra muuseum Hispaanias. Muuseum hõlmab 10. sajandist pärinevat arheoloogilist ala (toonane moslemite pealinn Andaluusias) ning uut muuseumihoonet, mis toimib uurimiskeskusena, avatud hoidlana, konserveerimis- ja restaureerimisasutusena, näituseruumina ning unikaalsete kogude tõlgendajana. Muuseum ning osaliselt taastatud arheoloogiline ala dokumenteerivad imelist ja kompleksset linna, selle kunagist infrastruktuuri, hooneid ja aedu, samas ka ühiskonnakorraldust ja 10 000 elaniku igapäevaelu. Muuseum on kui visuaalne mälestus Andaluusia mitmekesisest minevikust ning on seega ka potentsiaalne sild tänase Euroopa eri kultuuride vahel.

Lisaks Euroopa Aasta Muuseumi tiitlile anti välja kaks eripreemiat ning märgiti ära neli muuseumi:

Silletto auhind töö eest kohaliku kogukonnaga ning vabatahtlike kaasamisel:
TOPIC – Tolosa Puppets International Center (Tolosa, Hispaania) – muuseum on suutnud avada oma asupaiga väikelinna kogukonnale akna suurde maailma läbi teatrinukkude võlumaailma. Kombineeritud on dokumenteerimine, uurimistöö, näitused, haridustegevus, etendused ja rahvusvaheline koostöö. Muuseum on loonud võluva ja mängulise maailma, mis tõmbab nii lapsi kui täiskasvanuid, kellest paljud löövad kaasa vabatahtlikena. Kohalikud tunnevad, et läbi muuseumi saavad nad panustada oma linna ja piirkonna kultuuri.

Kenneth Hudson’i auhind antakse kõige ebatavalisemale, julgemale ning vahel ka vastuolulisemale muuseumile, kes esitab väljakutseid tavaarusaamale muuseumide rollist ühiskonnas:
Glasnevin Museum (Dublin, Iirimaa) – muuseum asub Glasnevin’i kalmistul ning pakub teadmisi Iirimaa ajaloo kohta, jutustades lugusid surnuaiale maetud avaliku elu tegelastest.

Äramärgitud muuseumid:
Audax Textielmuseum (Tilburg, Holland) – unikaalne kombinatsioon muuseumist, laboratooriumist ja akadeemiast, mis ühe tervikliku institutsioonina tugineb kolmele sambale: kultuuripärand, disain, innovatsioon.
Kadunud maitsete muuseum – Kolomna Pastilaa (Kolomna, Venemaa) – tegevuse keskmes on kultuuripärandi äärmiselt mittemateriaalne osa – maitsed.
Prijepolje muuseum (Serbia) – keerulises ja delikaatses poliitilises ja kultuurilises keskkonnas tegutsev muuseum, mis hõlmab nelja etnilist ja kahte religioosset gruppi.
People’s History Museum (Manchester, Suurbritannia) – muuseum on kõrgetasemeliselt ja loominguliselt lahendatud üsna keerulise teema – Suurbritannia töölisklassi ajalugu ja demokraatiapürgimused – nii, et see pakub huvi laiale rahvusvahelise publikule.

Juba varem oli välja kuulutatud Euroopa Nõukogu Muuseumipreemia, mis rõhutab Euroopa kultuuripärandi hoidmise ja väärtustamise vajadust – selle tiitli sai Rautenstrauch-Joest-Museum – Kulturen der Welt (Köln, Saksamaa). Muuseum on pühendunud kultuuriliselt mitmekesisele publikule, nii lastele kui täiskasvanutele, pakkudes näitusi, samuti mitmeid festivale ja haridusprogramme. Eesmärk on murda eelarvamusi, ületada sotsiaalseid ja poliitilisi piire, ühendada kultuure. Näidatakse eri kultuuride sündi ning seda, millisena üksteist tajutakse.

Eesti muuseumid olid 2012. aasta konkursil esindatud kahe muuseumiga: NUKU muuseum ja Tallinna Linnamuuseumi filiaal Miia-Milla-Manda muuseum.

Tags: ,

Kuna traditsiooniline reklaam on tänapäeva infomüra taseme juures üsna ebaefektiivne, siis otsivad firmad muid võimalusi, kuidas silma paista. Samuti on eelkõige suurfirmade huvi tõsta (ja hoida) firma mainet ning selleks toetatakse valdkondi ja tegevusi, mis nende klientidele korda lähevad.

Üks hea näide muuseumi ja panga vastastikku kasulikust koostööst pärineb Hollandist. ING pank paigutas 2005. aastal Rijksmuseum’i näitusesaalidesse, mis on Amsterdami suurim ja kuulsaim kunstimuuseum, mugavad diivanid. Vaimukas nüanss on siinjuures see, et “pank” kui finantsasutus tähendab hollandi keeles ka “sohvat”.

See ei ole muidugi ainus asi, mis selles sponsorlepingust sündis. Nende koostöös tulemus on nt mitmed publikuprogrammid, muuseumi “filiaal” Schipholi lennujaamas, pangakaardiga 50% soodustust muuseumipiletist, ning kui minna panga kodulehele, siis esimese uudisena hüppab ette näitusereklaam!

Lähemalt võib lugeda siit.

Foto: www.trendwatching.com. One of the world’s leading trend firms, trendwatching.com sends out its free, monthly Trend Briefings to more than 160,000 subscribers worldwide.

Tags:

Kui näiteks lastehaigla otsib endale toetajaid, siis ta tõenäoliselt ei tutvusta ennast tuima tegevuste loeteluga: …et meil on üks maja, kus on palju väikseid haigeid inimesi voodites… me liigutame neid palatitest protseduuri- ja operatsiooniruumidesse… aeg-ajalt torgime neid süstlaga… ja kui neil parem hakkab, siis nad lähevad koju…

Niisamuti ei peaks ka muuseumid potentsiaalse sponsoriga kõnelema säilitustingimustest, teaduslikust inventeerimisest või magasineerimisest, vaid oma eesmärkidest ja emotsioonidest, mida muuseumid inimestele pakuvad. Kogumine, uurimine, säilitamine, vahendamine on küll igale muuseumitöötajale hästi pähekulunud tegevuste loetelu, kuid ei vasta küsimusele „miks?“ muuseumid seda kõike teevad.

Tags: ,