Skip to content

Ideepank muuseumidele

Kliki teemadel või sildipilve märksõnadel, et tutvuda ideedega sind huvitavas valdkonnas

Teema: Muinsuskaitse

See raamat on sündinud Eesti Vabaõhumuuseumi teadurite ja paarikümne spetsialisti koostöös ning on ainukordne Eestis, kuna varem pole nii põhjalikku maamaja taastamise ja ehitamise käsiraamatut Eestis ilmunud. Raamat on jagatud kolme ossa, millest esimeses antakse põgus ülevaade Eesti taluhoonete arengust 19. sajandi keskpaigast kuni teise maailmasõjani. Oma koht on raamatus ka taluõuel ja -aial. Teises […]

Tags: , , , ,

Ühe Põhja-Šotimaa küla elanikel oli alguses vaid soov päästa alates 1946. aastast kasutuseta seisnud kirik hävimisest. Kohalikud asjahuvilised asutasid 1980. aastal fondi ning ostsid annetuste abil kogutud rahaga kiriku küll ära, kuid seisid endiselt silmitsi küsimusega, mida hoonega edasi teha ning kust leida raha selle renoveerimiseks. Kuna tühjana seisvaid kirikuid, mis ei ole muinsuskaitse all, […]

Tags: ,

FaBBi projekt (Fungi and Beetles in Buildings on Islands of Baltic Sea / Seen- ja mardikakahjustused Läänemere saarte puithoonetes) on hea näide sellest, kuidas muuseumi mõju saab palju laiema mõõtme, kui otsustatakse astuda samm kaugemale kui vaid oma kogude ja külastajatega tegelemine. Eesti Vabaõhumuuseum on juhtpartner FaBBi projektis, mille eesmärgiks on pikendada saartel paiknevate puithoonete […]

Tags: , ,

20. sajandi ehituspärandi hoidmine on muinsuskaitses üks problemaatilisemaid valdkondi. Kohamuuseumid on aga need paigad, mille võimuses oleks see teema inimesele lähemale tuua: selgitada kohalike näidete abil selle perioodi arhitektuuri eripära ja väärtusi ning õpetada inimesi märkama ja mõistma 20. sajandi arhitektuuripärandit. Miks on 20. sajandi arhitektuuripärandit keeruline hoida? Peamine põhjus on selles, et 20. sajandi, […]

Tags: ,

Üle-eestilisel talgupäeval „Teeme ära!“ kaasalöömine ei ole raketiteadus. Iga muuseum võib osaleda nii talgute korraldajana kui osalejana. Sobivad kõik talgud, mis inimestele korda lähevad – see on hea võimalus turgutada muuseumi kui kogukonna liidri mainet ning samas ka midagi reaalset ära teha. Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud kutsub osalema mälestiste ja kultuuriväärtuslike paikade korrastustöödel: Milliseid töid saab […]

Tags: ,