Skip to content

Ideepank muuseumidele

Kliki teemadel või sildipilve märksõnadel, et tutvuda ideedega sind huvitavas valdkonnas

Euroopa Muuseumi Foorum tegeleb Euroopa Komisjoni toel juba 35 aastat muuseumide rolliga ühiskonnas, nende arengu ja maine edendamisega ning annab välja Euroopa Aasta Muuseumi auhinda.

Euroopa Aasta Muuseum on kõige prestiižikam muuseumide auhind Euroopas, mis väärtustab innovatsiooni, publikukesksust ja professionaalsust. Auhind antakse unikaalse atmosfääriga muuseumile, kes panustab publikus huvi äratamisse, kes oskab teemasid loominguliselt esitleda ja tõlgendada, kes on loov ja innovaatiline oma haridustegevuses ja sotsiaalselt vastutustundlik.

Euroopa Aasta Muuseum 2012 on Madinat al-Zahra muuseum Hispaanias. Muuseum hõlmab 10. sajandist pärinevat arheoloogilist ala (toonane moslemite pealinn Andaluusias) ning uut muuseumihoonet, mis toimib uurimiskeskusena, avatud hoidlana, konserveerimis- ja restaureerimisasutusena, näituseruumina ning unikaalsete kogude tõlgendajana. Muuseum ning osaliselt taastatud arheoloogiline ala dokumenteerivad imelist ja kompleksset linna, selle kunagist infrastruktuuri, hooneid ja aedu, samas ka ühiskonnakorraldust ja 10 000 elaniku igapäevaelu. Muuseum on kui visuaalne mälestus Andaluusia mitmekesisest minevikust ning on seega ka potentsiaalne sild tänase Euroopa eri kultuuride vahel.

Lisaks Euroopa Aasta Muuseumi tiitlile anti välja kaks eripreemiat ning märgiti ära neli muuseumi:

Silletto auhind töö eest kohaliku kogukonnaga ning vabatahtlike kaasamisel:
TOPIC – Tolosa Puppets International Center (Tolosa, Hispaania) – muuseum on suutnud avada oma asupaiga väikelinna kogukonnale akna suurde maailma läbi teatrinukkude võlumaailma. Kombineeritud on dokumenteerimine, uurimistöö, näitused, haridustegevus, etendused ja rahvusvaheline koostöö. Muuseum on loonud võluva ja mängulise maailma, mis tõmbab nii lapsi kui täiskasvanuid, kellest paljud löövad kaasa vabatahtlikena. Kohalikud tunnevad, et läbi muuseumi saavad nad panustada oma linna ja piirkonna kultuuri.

Kenneth Hudson’i auhind antakse kõige ebatavalisemale, julgemale ning vahel ka vastuolulisemale muuseumile, kes esitab väljakutseid tavaarusaamale muuseumide rollist ühiskonnas:
Glasnevin Museum (Dublin, Iirimaa) – muuseum asub Glasnevin’i kalmistul ning pakub teadmisi Iirimaa ajaloo kohta, jutustades lugusid surnuaiale maetud avaliku elu tegelastest.

Äramärgitud muuseumid:
Audax Textielmuseum (Tilburg, Holland) – unikaalne kombinatsioon muuseumist, laboratooriumist ja akadeemiast, mis ühe tervikliku institutsioonina tugineb kolmele sambale: kultuuripärand, disain, innovatsioon.
Kadunud maitsete muuseum – Kolomna Pastilaa (Kolomna, Venemaa) – tegevuse keskmes on kultuuripärandi äärmiselt mittemateriaalne osa – maitsed.
Prijepolje muuseum (Serbia) – keerulises ja delikaatses poliitilises ja kultuurilises keskkonnas tegutsev muuseum, mis hõlmab nelja etnilist ja kahte religioosset gruppi.
People’s History Museum (Manchester, Suurbritannia) – muuseum on kõrgetasemeliselt ja loominguliselt lahendatud üsna keerulise teema – Suurbritannia töölisklassi ajalugu ja demokraatiapürgimused – nii, et see pakub huvi laiale rahvusvahelise publikule.

Juba varem oli välja kuulutatud Euroopa Nõukogu Muuseumipreemia, mis rõhutab Euroopa kultuuripärandi hoidmise ja väärtustamise vajadust – selle tiitli sai Rautenstrauch-Joest-Museum – Kulturen der Welt (Köln, Saksamaa). Muuseum on pühendunud kultuuriliselt mitmekesisele publikule, nii lastele kui täiskasvanutele, pakkudes näitusi, samuti mitmeid festivale ja haridusprogramme. Eesmärk on murda eelarvamusi, ületada sotsiaalseid ja poliitilisi piire, ühendada kultuure. Näidatakse eri kultuuride sündi ning seda, millisena üksteist tajutakse.

Eesti muuseumid olid 2012. aasta konkursil esindatud kahe muuseumiga: NUKU muuseum ja Tallinna Linnamuuseumi filiaal Miia-Milla-Manda muuseum.

Tags: ,