Skip to content

Ideepank muuseumidele

Kliki teemadel või sildipilve märksõnadel, et tutvuda ideedega sind huvitavas valdkonnas

AASTA MUUSEUMIROTT 2010 – parima näituseprojekti eest.

Näituse tugevused:

– ühiskonnas aktuaalse teema kajastamine;

– rahvusvaheline teaduskoostöö;

– suurepärane kujundus.

Tallinna Tehnikaülikooli Muuseumi galerii Futurum avanäituse “Vulkaan – looja ja hävitaja” ajendajaks on dramaatiline Eyjafjallajökulli purse Islandil.

Näitus on suunatud laiale sihtrühmale: külastajaid on lasteaialastest emeriitprofessorini. Eelneval kokkuleppel on rühmakülastustele võimalik tellida giid või teemakohane loeng muuseumi auditooriumis.

Erilist tähelepanu on näituse koostamisel pööratud loodus- ja keskkonnahariduse arendamisele õpilaste hulgas. Kuna näitusel esitatud teemad leiavad käsitlemist nii põhikooli kui gümnaasiumi õppekavades, võimaldab näitus mitmekesistada loodusainete õpivõimalusi.

Näitusega kaasnev haridusprogramm on välja töötatud koostöös aineõpetajatega. Eesmärgiks on tutvustada vulkanismi levikut, põhjusi, mõju loodusele ja inimtegevusele. Sihtrühma moodustavad erinevas vanuses õpilased. Haridusprogrammile on lisatud töölehed põhikoolile ja gümnaasiumile, mida õpilased näituse külastamise käigus saavad täita.

Seinale on projitseeritud interaktiivne maailma vulkaanide kaart, mis visualiseerib vulkaanide paiknemist ning pakub lisateavet vulkaanide kohta. Näitusel on interaktiivsed infokioskid, mis võimaldavad teemaga põhjalikumalt tutvuda ning mis on tihedalt seotud koolide õppeprogrammidega. Teemad on esitatud kolmes keeles: eesti, inglise ja vene.

Näitusel on ligi kahe tunni pikkune videoprogramm, mis viib vaataja Euroopa kuulsatele vulkaanidele Etnale ja Strombolile ning pakub unikaalseid kaadreid Etioopias paiknevaist Dallolist ja Erta Ale vulkaanist. Näha on nii võimsaid vulkaanipurskeid kui maalilisi vaateid laavajärvedest ja geotermilisest tegevusest. 40-minutiline slaidiprogramm sisaldab fotosid maailma vulkaanilistest piirkondadest, sealhulgas Islandi Eyjafjallajökulli 2010. aasta purskest. Slaidiprogrammi taustamuusikana kõlab Markus Guentneri looming.

Näitusel on läbimõeldud kujundus, mis seob erinevad teemaplokid, kivimite seina, interaktiivsed infokioskid, videod ja slaidiprogrammi ühtseks audio-visuaalseks tervikuks. Atraktiivselt ja emotsionaalselt mõjusad on peaekraanil nähtavad võimsad vulkaanipursked koos loodushelidega ning slaidiprogrammi taustamuusika.

Vulkaaninäitus on leidnud suurt vastukaja. Kahe ja poole kuu jooksul on seda külastanud üle kahe tuhande inimese väljastpoolt ülikooli. Suurt huvi on pälvinud näitus õpetajaskonna hulgas. Toimunud on loengu- ja õppepäevad, näiteks keemia ja geograafia ainesektsioonide õppepäevad, teadusringide külastused jt.

Näitus on valminud koostöös TTÜ Geoloogia Instituudi, TTÜ mäeinstituudi, Eesti Geoloogiakeskuse, TÜ geoloogiamuuseumi, Eesti Loodusmuuseumi, Islandi Ülikooli Geoteaduste Instituudi ning erakollektsionääride Enn Käissi, Kaarel Orviku ja Mati Stroomiga. Tekstide autorid on geoloogid Tarmo Kiipli, Heidi Soosalu ja Ursula Toom. Kujunduse on teinud Mari Kurismaa ja Mari Kaljuste, kuraator on TTÜ Muuseum, direktor Liia Rebane.

Tags: , ,