Skip to content

Ideepank muuseumidele

Kliki teemadel või sildipilve märksõnadel, et tutvuda ideedega sind huvitavas valdkonnas

Teema: arhitektuur

FaBBi projekt (Fungi and Beetles in Buildings on Islands of Baltic Sea / Seen- ja mardikakahjustused Läänemere saarte puithoonetes) on hea näide sellest, kuidas muuseumi mõju saab palju laiema mõõtme, kui otsustatakse astuda samm kaugemale kui vaid oma kogude ja külastajatega tegelemine. Eesti Vabaõhumuuseum on juhtpartner FaBBi projektis, mille eesmärgiks on pikendada saartel paiknevate puithoonete […]

Tags: , ,

20. sajandi ehituspärandi hoidmine on muinsuskaitses üks problemaatilisemaid valdkondi. Kohamuuseumid on aga need paigad, mille võimuses oleks see teema inimesele lähemale tuua: selgitada kohalike näidete abil selle perioodi arhitektuuri eripära ja väärtusi ning õpetada inimesi märkama ja mõistma 20. sajandi arhitektuuripärandit. Miks on 20. sajandi arhitektuuripärandit keeruline hoida? Peamine põhjus on selles, et 20. sajandi, […]

Tags: ,