Skip to content

Ideepank muuseumidele

Kliki teemadel või sildipilve märksõnadel, et tutvuda ideedega sind huvitavas valdkonnas

Teema: soovitus

Psühholoogide uuringud näitavad, et teiste inimeste probleemide lahendamisel oleme palju loovamad kui enda jaoks lahenduste leidmisel. Polman ja Emich korraldasid sel teemal mitu katset. Neist ühes paluti katseisikutest üliõpilastel kujutelda kõrges tornis olevat vangi, kel on põgenemiseks üks köis, kuid see on poole lühem kui oleks maanijõudmiseks vaja. Sellest hoolimata õnnestub vangil põgeneda, sest ta […]

Tags: ,

Äri- ja turundusmaailma uusim trend on “storytelling” – lugude jutustamine. Kuigi muuseumid tegelevad ju lausa igapäevaselt lugude jutustamisega oma näitustel, haridusprogrammides ja trükistes, siis eesmärgipärase turundusliku instrumendina on muuseumides seda siiski veel vähe kasutatud. Lood on võimsad tähelepanu suunamise vahendid. Nad sunnivad kuulajat (loe: potentsiaalset muuseumikülastajat) alateadlikult valima tooteid ja teenuseid (loe: muuseumi, näitust, üritust, […]

Tags: , ,

Üle-eestilisel talgupäeval „Teeme ära!“ kaasalöömine ei ole raketiteadus. Iga muuseum võib osaleda nii talgute korraldajana kui osalejana. Sobivad kõik talgud, mis inimestele korda lähevad – see on hea võimalus turgutada muuseumi kui kogukonna liidri mainet ning samas ka midagi reaalset ära teha. Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud kutsub osalema mälestiste ja kultuuriväärtuslike paikade korrastustöödel: Milliseid töid saab […]

Tags: ,

Jäta alles olemasolev ekspositsioon, aga tekita juurde uus infotasand. Näiteks: – museoloogia põhimõtete tutvustamine (säilitustingimused, kogumispõhimõtted vms – seo teooria konkreetse eksponaadiga); – piirkonna murded ja murrakud (nt kuidas ühe või teise museaali nimetus on murdes); – museaalide annetajate ja/või endiste omanike/kasutajate lood või pildid.  

Tags: ,

4K (Kumu kaasaegse kunsti kaardid) on Kumu hariduskeskuse poolt välja töötatud lihtne meetod, mis on rajatud diskussioone soodustavatele küsimustele ja abistavad külastajaid teostega lähema kontakti saamisel. 4K on väga kergesti omandatav ja kasutatav meetod kaasaegse kunsti õpetamiseks lastest täiskasvanuteni välja. Abistavate küsimustega varustatud kaardid ei eelda mingit eelnevat ettevalmistust ega kaasaegse kunsti kogemust ja lähtuvad […]

Tags: , , , ,